Majątek


Majątek Muzeum jest własnością Skarbu Państwa, może on być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum określonego statutem.
Działalność Muzeum jest finansowana ze środków budżetowych ustalanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Muzeum jest jednostką budżetową, a dyrektor Muzeum jest dysponentem trzeciego stopnia środków budżetowych. Zasady gospodarowania środkami finansowymi regulują odrębne przepisy.

Całkowita wartość majątku CMP na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 17 316 263,03 zł w tym:

  • Środki trwałe - 14 479 537,75 zł
  • Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 1 500 509,31 zł
  • Zbiory biblioteczne - 40 724,54 zł
  • Wartości niematerialne i prawne - 86 972,25 zł
  • Dobra kultury - 1 208 519,18 zł
Informacja wytworzona przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2018 12:04:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie