Informacje nieudostępnione


Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

* wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie CMP w Mysłowicach,

* udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Muzeum (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) - wzór wniosku.


Wypełniony wniosek można przesłać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail:sekretariat@cmp-muzeum.pl
- listownie na adres:
Centralne Muzeum Pożarnictwa
41-400 Mysłowice
ul. Stadionowa 7a
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie

Informacja wytworzona przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2015 12:40:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie