Majątek


Majątek Muzeum jest własnością Skarbu Państwa, może on być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum określonego statutem.
Działalność Muzeum jest finansowana ze środków budżetowych ustalanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Muzeum jest jednostką budżetową, a dyrektor Muzeum jest dysponentem trzeciego stopnia środków budżetowych. Zasady gospodarowania środkami finansowymi regulują odrębne przepisy.

Całkowita wartość majątku CMP na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 17 085 431,89 zł w tym:

  • Środki trwałe - 14 486 542,66 zł
  • Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 1 450 490,04 zł
  • Zbiory biblioteczne - 36 746,64 zł
  • Wartości niematerialne i prawne - 67 081,92 zł
  • Dobra kultury - 1 044 570,63 zł
Informacja wytworzona przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2016 08:42:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive