Przedmiot działalności


Przedmiot działalności

Celem Muzeum jest:

 1. trwała ochrona dóbr kultury w zakresie obrazującym historyczny rozwój ochrony przeciwpożarowej,
 2. informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
 3. upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 4. kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetyki,
 5. umożliwianie kontaktu ze zbiorami.


Muzeum realizuje w/w cele określone przez:

 1. gromadzenie archiwaliów, eksponatów technicznych i innych dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
 2. rejestrowanie, inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów,
 3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 4. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie reprezentowanych w nim dziedzin,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, publikacje wyników badań własnych i obcych,
 6. organizowanie i urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 7. gromadzenie i eksponowanie dokumentów przedstawiających stan współczesny i perspektywy rozwoju ochrony przeciwpożarowej,
 8. organizowanie sympozjów historycznych, seminariów oraz szkoleń pracowników i działaczy społecznych z placówek muzealnych pożarnictwa w kraju,
 9. prowadzenie poradnictwa organizacyjnego i metodycznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz osób fizycznych, zainteresowanych dziejami ochrony przeciwpożarowej, albo zamierzających podjąć działalność w zakresie muzealnictwa,
 10. koordynację działalności funkcjonujących w kraju placówek muzealnych ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
  a) gromadzenia i opracowania dokumentacji zbiorów,
  b) konserwacji zbiorów,
  c) eksponowania zbiorów,
  d) wydawnictw,
 11. prowadzenie komputerowego "banku danych" dotyczącego zbiorów z zakresu swojego działania,
 12. prowadzenie praktyk dla słuchaczy szkół Państwowej Straży Pożarnej i pracowników placówek muzealnych,
 13. współpraca i współdziałanie z instytucjami, ośrodkami i muzeami pożarniczymi z zagranicy,
 14. współdziałanie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, terenowymi ogniwami Związku i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie muzealnictwa i dokumentowania historii ochrony przeciwpożarowej oraz z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2015 12:33:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive