Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych


Rejestry, ewidencja i archiwa. Udostępnianie danych.

Rejestry prowadzone przez CMP w Mysłowicach:
­

  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
  • rejestr kancelaryjny.


 

Ewidencje prowadzone przez CMP w Mysłowicach:
 

  • ewidencja księgozbioru (program Libra 2000),
  • ewidencja eksponatów (program Musnet)
  • ewidencja eksponatów (program MONA FB)


 

W Archiwum Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:
 

  • spisy zdawczo-odbiorcze,
  • rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
  • ­baza danych (Archiwum 2000).
 

Akta przechowywane w archiwum CMP w Mysłowicach są udostępniane w trybie zgodnym z Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (rozdział VII załącznika do w/w zarządzenia) Dz. Urz. MSWiA z dnia 13 października 2000 r. Udostępnianie akt może nastąpić do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. W przypadku udostępnienia akt poza resort spraw wewnętrznych i administracji wymagane jest pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osób przez niego upoważnionych. Szczegółowe informacje dot. sposobu dostępu zainteresowanych osób do powyższych materiałów udziela pracownik archiwum.

Osoba zainteresowana materiałami z archiwum występuje o zgodę na udostępnienie akt do Dyrektora CMP. Dyrektor MP wydaje zgodę na na udostępnienie akt. Akta z archiwum udostępniane są wyłącznie na miejscu w obecności pracownika CMP w godzinach urzędowania.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑01‑2015 10:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2018 11:58:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive