RODO


KOMUNIKAT INFORMUJĄCY – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 7a, tel 32 222 37 33; fax 32 316 61 99, e-mail: sekretariat@cmp-muzeum.pl).
   
 2. Dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa i oddziału zamiejscowego - Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa,tel 34 378 53 00, fax 34 378 53 32).
   
 3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c, d i e RODO w związku z działalnością statutową Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oddziału zamiejscowego CMP.
   
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby mającej interes prawny i faktyczny związany z działalnością Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i jego oddziału w Rakoniewicach.
   
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
   
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
   
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do:

  1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani / Pan że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
   
 8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 10:13:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Gąsiorczyk
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 10:13:02
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2018 11:28:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive